Background Image

教材 Vol.30 ~ タイの旧正月

 

ร้านจำหน่ายเครื่องเซ่นไหว้ ต่างขายดีรับเทศกาลตรุษจีน
ráan jam-nàai khrêuang sên wâi · tàang khăai dii ráp thêt-sà-kaan trùt jiin

โดยเฉพาะสินค้าเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ
doi chà-phó sĭn kháa sên wâi jâo láe bàp bù-rùt

ในปีนี้มีทั้ง ไอแพด ไอโฟน 5 และยังมีตู้เอทีเอ็มบรรพบุรุษสามารถกดเงินสดใช้ได้เลย
nai pii níi mii tháng · ai phâet · ai-fon hâa láe yang mii tû eh thii em bàp bù-rùt săa-mâat kòt ngoen sòt chái dâai loei

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. ร้านจำหน่าย = 販売店
ráan jam-nàai

2. เครื่องเซ่นไหว้ = お供え物
khrêuang sên wâi

3. ต่าง + 動詞 = (複数の主語が同じ行動を行う場合に、動詞の前に付ける助動詞)
tàang + 動詞

4. ขายดี = よく売れている
khăai dii

5. รับ = 迎えて
ráp

6. เทศกาล = お祭り
thêt-sà-kaan

7. ตรุษจีน = 旧正月
trùt jiin

8. โดยเฉพาะ = 特に
doi chà-phó

9. สินค้า = 商品
sĭn kháa

10. เซ่นไหว้ = 供える
sên wâi

11. เจ้า = 神様
jâo

12. บรรพบุรุษ = 先祖
bàn-phá-bù-rùt

13. ปีนี้ = 今年
pii níi

14. ทั้ง A และ B = A も B も
tháng A láe B

15. ตู้เอทีเอ็ม = ATM コーナー(キャッシュコーナー)
tû eh thii em

16. สามารถ = 出来る
săa-mâat

17. สามารถ….ได้เลย = すぐに …. 出来る
săa-mâat …. dâai loei

18. กด = 押す
kòt

19. เงินสด = 現金
ngoen sòt

20. กดเงินสดใช้ = 現金を下ろして使う
kòt ngoen sòt chái

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.30 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「今年の旧正月は、あなたは何処かに遊びに行きますか。」をタイ語で言うには?
วันตรุษจีนปีนี้ คุณไปเที่ยวไหนหรือเปล่า
wan trùt jiin pii níi · khun pai thîaw năi rŭe plào

 

 

Posted in ニュース教材

教材 Vol.29 ~ タイ航空会社の社員のデモ

 

พนักงานการบินไทยกว่า 400 คน ฮือประท้วงกลางสุวรรณภูมิ
phá-nák ngaan kaan bin thai kwàa · sìi ráwy · khon · hue prà-thúang klaang sù-wan phum

ขอขึ้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7.5 เปอร์เซ็นต์ แถมโบนัสอีก 2 เดือน
khăw khûen ngoen deuan mâi tàm kwàa jèt . hâa poe-sen · thăem bo-nát ìik săwng deuan

หลังมีกระแสข่าวได้รับการปรับเงินเดือนเพียง 4 เปอร์เซ็นต์
lăng mii krà-săe khàao dâai ráp kaan pràp ngoen deuan phiang sìi poe-sen

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. พนักงาน = 社員
phá-nák ngaan

2. การบินไทย = タイ航空会社
kaan bin thai

3. กว่า = 以上
kwàa

4. ฮือ = (大人数で行動する)
hue

5. ประท้วง = デモ
prà-thúang

6. กลาง = 真中
klaang

7. สุวรรณภูมิ = スワンナプーム
sù-wan phum

8. ขอขึ้นเงินเดือน = 昇給を要求する
khăw khûen ngoen deuan

9. ไม่ต่ำกว่า = 少なくとも
mâi tàm kwàa

10. เปอร์เซ็นต์ = パーセント
poe-sen

11. แถม = おまけに
thăem

12. โบนัส = 賞与
bo-nát

13. อีก = もう
ìik

14. เดือน = 月
deuan

15. หลัง = の後
lăng

16. กระแสข่าว = ニュース、噂
krà-săe khàao

17. ได้รับ = もらう
dâai ráp

18. การปรับเงินเดือน = 給与の調整
kaan pràp ngoen deuan

19. เพียง = たった
phiang

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.29 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「あなたはこのニュースについてどう思いますか。」をタイ語で言うには?
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้
khun mii khwaam khít hĕn yàang rai kàp khàao níi

 

Posted in Uncategorized

教材 Vol.28 ~ 新年を迎えるための4ワード

 

นับถอยหลังสู่ปีใหม่ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ
náp thăwy lăng sù pii mài dûay khlét ( mâi ) láp

กับเรื่องดี ๆ สี่คำสั้น ๆ
kàp rêuang dii dii sìi kham sân sân

ปรับ-เปลี่ยน-ปลด-ปล่อย
pràp – plìan – plòt – plàwy

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. นับถอยหลัง = カウントダウン
náp thăwy lăng

2. สู่ = へ

3. ปีใหม่ = 新年
pii mài

4. ด้วย = で
dûay

5. เคล็ดลับ = 秘技
khlét láp

6. เคล็ด (ไม่) ลับ = 秘技の意味だが、その秘技が公開され秘密ではなくなった場合「เคล็ด (ไม่) ลับ」と書かれることが多い
khlét ( mâi ) láp

7. กับ = と共に
kàp

8. เรื่องดีๆ = 良い話
rêuang dii dii

9. คำ = 言葉
kham

10. สั้นๆ = 短い
sân sân

11. ปรับ = 調整
pràp

12. เปลี่ยน = 変化
plìan

13. ปลด = 解放する
plòt

14. ปล่อย = 離す
plàwy

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.28 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「来年、何かを変えるつもりはありますか。」をタイ語で言うには?
ปีหน้า คุณตั้งใจจะปรับเปลี่ยนอะไรไหม
pii nâa · khun tâng jai jà pràp plìan a-rai măi

 

 

Posted in ニュース教材

教材 Vol.27 ~ サンタの象さん!

 

ฮือฮา ช้างแซนต้าครอส
hue haa cháang-saen-tâa-khrâwt

แจกของขวัญนักเรียนเมืองกรุงเก่า
jàek khăwng khwăn nák rian meuang krung kào

สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ
sâang rawy yím hâi kàe dèk dèk

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. ฮือฮา = 驚く
hue haa

2. ช้าง = 象さん
cháang

3. แซนต้าครอส = サンタクロース
saen-tâa-khrâwt

4. แจก = 配る
jàek

5. ของขวัญ = プレゼント
khăwng khwăn

6. นักเรียน = 学生
nák rian

7. เมือง = 町
meuang

8. กรุงเก่า = 古都
krung kào

9. สร้าง … ให้แก่ = ~に与える
sâang … hâi kàe

10. รอยยิ้ม = 微笑み
rawy yím

11. เด็กๆ = 子供達
dèk dèk

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.27 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「今年はどこでクリスマスをお祝いしますか。」をタイ語で言うには?
ปีนี้ คุณไปฉลองคริสมาสต์ที่ไหน
pii níi · khun pai chà-lăwng khrí sà-màat thîi năi

 

 

 

Posted in ニュース教材

教材 Vol.26 ~ 世界で一番大きな炭酸飲料の工場

 

เป๊ปซี่ทุ่ม1.84หมื่นล้าน
pép-sîi thûm nùeng . pàet sìp sìi · mùen-láan

ผุดโรงงานน้ำอัดลมใหญ่สุดในโลก
phùt rong ngaan nám àt lom yài sùt nai lôk

บี้โค้กทวงเบอร์หนึ่ง’น้ำดำ’คืน
bîi khók thuang boe nùeng ‘ nám-dam ‘ khuen

★実際にニュースを読み上げたものはこちら。

 

★単語チェック

1. เป๊ปซี่ = ペプシ
pép-sîi

2. ทุ่ม = 投資する
thûm

3. หมื่นล้าน = 百億
mùen-láan

4. ผุด = 登場する
phùt

5. โรงงาน = 工場
rong ngaan

6. น้ำอัดลม = 炭酸飲料
nám àt lom

7. ใหญ่ = 大きな
yài

8. (ที่)สุดในโลก = 世界で一番
( thîi ) sùt nai lôk

9. บี้ = 競争する
bîi

10. โค้ก = コカ・コーラ
khók

11. ทวง +(物や順位)+ คืน = (物や順位を)奪還する。
thuang + (物や順位)+ khuen

12. เบอร์หนึ่ง = 首位
boe nùeng

13. น้ำดำ = 黒い水(コーラやペプシ等、黒い色の炭酸飲料を表す)
nám-dam

★日本語対訳
上記ニュースの対訳は【 パッと見ニュースで学ぶ、実用タイ語 】メルマガ No.26 にて公開しております。
(※メルマガへのご登録はこちら

★実用タイ語表現

「あなたは、コカ・コーラとペプシ、どちらを飲むのが好きですか。」をタイ語で言うには?
คุณชอบดื่มโค๊กหรือเป๊บซี่
khun châwp dùem khók rŭe pép sîi

 

 

Posted in ニュース教材

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.