Background Image

記事一覧


admin | Publish on 05 May, 2017

  เป๊ปซี่ทุ่ม1.84หมื่นล้าน pép-sîi thûm nùeng . pàet sìp sìi · mùen-láan ผุดโรงงานน้ำอัดลมใหญ่สุดในโลก phùt rong ngaan nám àt lom yài sùt nai lôk บี้โค้กทวงเบอร์หนึ่ง’น้ำดำ’คืน bîi khók thuang boe nùeng ‘ nám-dam ‘ khuen ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. เป๊ปซี่ = ペプシ pép-sîi … Continue reading

admin | Publish on 05 May, 2017

  ท่องเที่ยวห่วงต่างชาติหวั่นอาชญากรรม thâwng-thîaw hùang tàang-châat wàn àat-sha-yaa-kam เร่งสร้างความเชื่อมั่น ช่วงไฮซีซั่น rêng sâang khwaam-chêua-mân · chûang hai-sii-sân จัดโครงการ ภาครัฐมีประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติ jàt khrong-kaan · phâak-rát mii prà-kan-phai khúm-khrawng chaao-tàang-châat ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. ท่องเที่ยว = 観光(ニュースでは『観光・スポーツ省』の略として使われている。) thâwng thîaw 2. ห่วง = 心配する hùang 3. … Continue reading

admin | Publish on 05 May, 2017

  คาดเทศกาลกินเจเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้าน khâat thêt-sà-kaan kin jeh ngoen sà-phát kwàa · 11,000 · láan ดันยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-นมถั่วเหลืองพุ่งกระฉูด dan yâwt khăai bà-mìi kùeng săm-rèt rûp – nom thùa lĕuang phûng krà chùt ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. คาด = 期待する khâat 2. เทศกาล … Continue reading

admin | Publish on 05 May, 2017

  ศธ.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการจนจบปริญญาตรี săw-thaw pèrt oo-kàat thaang kaan sùek-săa hâi khon phí-kaan jon jòp pà-rin-yaa trii โดยจะให้ทุนการศึกษา 3300 คน doi jà hâi thun kaan sùek-săa · săam phan săam ráwy · khon ถ้ามีคนพิการต้องการเรียนมากขึ้น ก็จะหาทุนมาเพิ่มให้ thâa mii khon phí-kaan tông kaan rian … Continue reading

admin | Publish on 05 May, 2017

  ปูสั่งศึกษายกระดับอาหารปิ่นโต pu sàng sùek-săa yók rá-dàp aa hăan pìn to เทียบเท่าเบนโตะของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า thîap thâo ben tò khăwng yîi-pùn phêua phôem mun-lá-khâa ฝันขายโอทอปบนรถไฟไฮสปีด făn khăai o thâwp bon rót fai hai-sà-pìit ★実際にニュースを読み上げたものはこちら。   ★単語チェック 1. ปู = インラック首相のあだ名(ニュース記事等でよく使われる。) pu 2. สั่ง … Continue reading

1 2 3 4 5 8

Copyright © 2008-2017 www.japanese2thai.com All rights reserved.